ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU A DÔVERU.

ĎAKUJEME, ŽE STE NÁM DAROVALI VAŠE 2 % Z DANE.

VÁŽIME SI TO.

2% Z DANE PRE NADÁCIU LUX

Naším poslaním je rozvíjať duchovné hodnoty v médiách a prinášať tak
do vašich domovov radosť a nádej.

Darovaním 2% z vašich daní nám pomôžete pri výrobe výnimočných televíznych programov, hraných a dokumentárnych filmov do vysielania Televízie LUX.


POSTUP NA POUKÁZANIE 2% (3%) Z DANE
PRE ZAMESTNANCA

(Pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov)

 1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie o poukázaní 2 percent z dane pre nadáciu LUX (Poučenie), doplňte Vaše údaje a sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 5. Ak nám chcete ako prijímateľovi oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, pošlite/doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete tu.
 7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 8. Viac info nájdete na www.rozhodni.sk


POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE
PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI PODÁVA SAMA DAŇOVÉ PRIZNANIE

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2019 v roku 2020, môžu prostredníctvom daňového priznania typu A alebo typu B poukázať aj percentá z dane. Je potrebné priamo v tlačive vyplniť aktuálne údaje o prijímateľovi a výšku poukázanej sumy.
Podrobné informácie nájdete na web stránke: www.rozhodni.sk


POSTUP NA POUKÁZANIE 1,0% (2%) Z DANE
PRE PRÁVNICKÚ OSOBU

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane prostredníctvom daňového priznania, tým že v ňom priamo vyplnia aktuálne údaje prijímateľa a výšku poukázanej sumy (percent z dane). 
Podrobné informácie nájdete na web stránke: www.rozhodni.sk


Údaje o prijímateľovi na 2% z dane:

Nadácia LUX
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

IČO: 42127505
Číslo účtu: 2943463317/1100
IBAN: SK73 1100 0000 0029 4346 3317
SWIFT: TATRSKBX

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: +421 917 992 060, dvepercenta@lux.sk.
ĎAKUJEME, ŽE STE SA NÁS ROZHODLI PODPORIŤ!

Všetky potrebné tlačivá nájdete v texte alebo nižšie.