2% Z VAŠICH DANÍ PRE NADÁCIU LUX


Naším poslaním je rozvíjať duchovné hodnoty v médiách a prinášať tak do vašich domovov radosť a nádej.
Darovaním 2% z vašich daní nám pomôžete pri výrobe výnimočných televíznych programov, hraných a dokumentárnych filmov do vysielania Televízie LUX.


ĎAKUJEME, ŽE STE SA NÁS ROZHODLI PODPORIŤ.
ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU A PODPORU.
VÁŽIME SI TO.

Dôležité termíny

 • 15. február 2021 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 • 31. marec 2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne.
 • 31. marec 2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane. POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2021 môže poukázať iba 1,0 % z dane.
  Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2 %” poukazuje v tomto predĺženom termíne!
  Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.
 • 30. apríl 2021 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).


POSTUP NA POUKÁZANIE 2% (3%) Z DANE
PRE ZAMESTNANCA

(Pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov)

 1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie o poukázaní 2 percent z dane pre nadáciu LUX (Poučenie), doplňte Vaše údaje a sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 5. Ako vypočítať 2% (3 %) ? K výslednej sume, ktorú venujete organizácii dospejete tak, že do riadka 12 Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú ste odviedli na dani (nájdete ju v riadku 24 v Potvrdení, ktoré vám vystaví zamestnávateľ, t.j. uvedie sumu daňovej povinnosti zníženej o daňový bonus (na dieťa a zaplatené úroky). Následne do riadka 13 Vyhlásenia doplníte 2 (resp. 3) percentá zo sumy v riadku 12.
 6. Ak nám chcete ako prijímateľovi oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, pošlite/doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Presnú adresu si môžete nájsť tu.
 8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 9. Viac info nájdete na www.rozhodni.sk


POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE
PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI PODÁVA SAMA DAŇOVÉ PRIZNANIE

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2020 v roku 2021, môžu prostredníctvom daňového priznania typu A alebo typu B poukázať aj percentá z dane. Je potrebné priamo v tlačive vyplniť aktuálne údaje o prijímateľovi a výšku poukázanej sumy.
Podrobné informácie nájdete na web stránke: www.rozhodni.sk


POSTUP NA POUKÁZANIE 1,0% (2%) Z DANE
PRE PRÁVNICKÚ OSOBU

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane prostredníctvom daňového priznania, tým že v ňom priamo vyplnia aktuálne údaje prijímateľa a výšku poukázanej sumy (percent z dane). 
Podrobné informácie nájdete na web stránke: www.rozhodni.sk


Údaje o prijímateľovi na 2% z dane:

Nadácia LUX
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

IČO: 42127505
Číslo účtu: 2943463317/1100
IBAN: SK73 1100 0000 0029 4346 3317
SWIFT: TATRSKBX

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:
+421 917 992 060, dvepercenta@lux.sk.

Všetky potrebné tlačivá nájdete v texte alebo nižšie.