Základné informácie a kontaktné údaje

V prípade, že využívate služby nášho LUX shopu, spracúvame vaše osobné údaje a máte právo poznať nasledovné informácie:

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prevádzkovateľom vašich osobných údajov:

studio LUX, s.r.o.
so sídlom: Kapitulská 16, 811 01 Bratislava
IČO: 35822350
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25122/B.
kontaktný email: vydavatelstvo@lux.sk

Aké osobné údaje získavame a ako ich používame

Údaje pri nákupe

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú nasledovné, bez nich vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť: meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku. 

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb, v komunikácii a pri zmenách údajov a tiež pri reklamácii tovaru. 

V našom LUX shope nezadávate žiadne informácie a údaje v súvislosti s vašimi účtami, preto s nimi vôbec neprichádzame do kontaktu. Platby sú realizované priamo na stránkach banky. Tá nám poskytne informáciu o úspešnosti platby a vaše meno a číslo účtu, aby sme vedeli identifikovať platbu. Rovnako ďalšie možnosti platby sú realizované prostredníctvom dobierky alebo prevodom na účet, kde sa využívajú tie isté údaje ako pri nákupe a realizácii objednávky.

Údaje pri registrácii

Registrácia, vytvorenie používateľkého konta,  nie je povinná. Záleží na vašom rozhodnutí, kedže môže byť výhodná pri ďalších nákupoch a nebudete musieť znova vkladať svoje údaje.
Registrácia je nevyhnutná pre uplatnenie 25% zľavy pre členov Klubu priateľov TV LUX. 

Pri vytvorení používateľského konta, spracúvavame aj všetky údaje s tým súvisiace. Povinnými údajmi sú vaše meno a e-mailová adresa, ktoré využívame na komunikáciu s vami.

Ak ste členom Klubu priateľov TV LUX, uchovávame si vaše členské číslo a na základe toho vám uplatňujeme 25% zľavu z pultovej ceny pri každej ďalšej objednávke.

Ak nám k tomu udelíte súhlas a pri vytvorení používateľského konta zakliknete možnosť “Mám záujem o zasielanie infomailov”, uchovávame si vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania reklamných informácii o našich zaujímavých tituloch a novinkách.

Komentáre

Keď návštevníci LUX shopu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

S kým zdieľame vaše údaje

Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. V našom prípade sa jedná o spoločnosť Slovenská pošta a.s.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Doba uchovávania vašich osobných údajov závisí od účelu, na ktorý ste nám údaje poskytli. 

V prípade nákupu bez registrácie uchovávame vaše osobné údaje len v rámci procesu vybavenia vašej objednávky. Následne sú archivované pre prípad daňovej kontroly po dobu maximálne 10 rokov od uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Oprávnenie uchovávať osobné údaje je dané v prípade, ak je to nevyhnutné na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu vašich právnych nárokov.

V prípade registrácie osobné údaje uchovávame iba po dobu, kým máme od vás udelený súhlas. Po odvolaní vášho súhlasu, môžeme tieto údaje archivovať iba v prípade, že by to bolo nutné na ochranu našich záujmov. Oprávnenie uchovávať osobné údaje je dané v prípade, ak je to nevyhnutné na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu vašich právnych nárokov. 

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na LUX shope, ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

V prípade zasielania reklamných informácií vaše údaje uchovávame iba po dobu, kým máme udelený váš súhlas. Po odvolaní tohto súhlasu sme povinní bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od odvolania súhlasu, všetky vaše osobné údaje uchovávané na spomínaný učel vymazať.

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak máte vytvorený účet v LUX shope, alebo ste tu pridali komentár, z dôvodu spracovávania a uchovávania vašich osobných údajov, vám vyplývajú viaceré práva.

Požiadať o vaše práva môžete prostredníctvom emailu alebo písomnej žiadosti na kontaktné údaje uvedené v spodnej časti webovej stránky LUX shop.
V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z vašich práv, na vybavenie vašej žiadosti máme k dispozícii mesiac (30 dní) odo dňa jej doručenia k nám. V prípade náročných žiadostí môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 2 mesiace (60 dní), o čom vás budeme informovať.

Máte právo kedykoľvek súhlas odvolať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Teda aj keď nám súhlas odvoláte, tak úkony vykonávané do odvolania vášho súhlasu sme vykonávali oprávnene.

Právo na prístup k údajom znamená, že máte právo požiadať o potvrdenie, či sa spracúvajú vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať informácie o tom, aké údaje spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše údaje poskytnuté týmto údajom, ako dlho budeme údaje uchovávať a či boli prenesené do tretej krajiny.

Právo na opravu osobných údajov, v rámci ktorého môžete požiadať, aby sme opravili nesprávne údaje, môžete využiť toto právo priamo v nastaveniach „Môj účet“ alebo nás požiadať o opravu. Je dôležité, aby sme spracúvali správne osobné údaje, preto vás žiadame, aby ste toto právo využili pri každej zmene vášho osobného údaju.

Rovnako máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame a uchovávame v prípade nasledujúcich podmienok:

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali
  • odvoláte súhlas na spracúvanie osobných údajov a na neexistuje iný právny základ na spracúvanie
  • namietnete voči spracúvaniu na základe konkrétnej situácie a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namiestnete voči spracúvaniu za účelom priameho marketingu
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne

To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov. Ak sme zverejnili osobné údaje a podľa niektorej z vyššie uvedených podmienok sme povinní vymazať osobné údaje, sme povinní podniknúť primerané opatrenia na vymazanie. V prípade, ak si zrušíte vytvorený účet u nás, vymažeme vaše údaje a váš účet zrušíme.

Máte právo aj na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade ak sa jedná o jeden z týchto prípadov:

  • ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje, pokiaľ sa overí správnosť osobných údajov
  • ak spracúvanie vašich osobných údajov je protizákonné a rozhodnete sa namiesto vymazania len obmedziť ich použitie
  • ak sa pracúvanie vašich osobných údajov obmedzilo, ale sú nevyhnutné na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu vašich právnych nárokov
  • v prípade vašej námietky na spracúvanie vašich osobných údajov, až do doby overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi

Rovnako máte právo na bezplatný prenos vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, tiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov.

Tak isto máte právo na podanie sťažnosti, v prípade ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Súbory cookies

Na našom internetovom LUX shope využívame cookies a ďalšie technológie, pre poskytnutie lepších služieb svojim zákazníkom.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú vytvorené prehliadanou internetovou stránkou a uložené vo vašom zariadení (počítači, smartfóne tablete alebo inom zariadenie, z ktorého pristupujete na internetovú stránku). Umožňujú nám zapamätať si vaše úkony a preferencie (prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať.

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštíte našu stránku na prihlásenie, máme nastavené dočasné cookies na zistenie, či váš prehliadač akceptuje cookies. Tento druh cookies neobsahuje osobné údaje a pri zatvorení prehliadača sa odstráni.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. 

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. 

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.