Páter Teodózius Florentini: Apoštol charity

Páter Teodózius Florentini OFMCap, zakladateľ Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža, bol mužom, ktorý by pred dejinami obstál aj ako pápež či cisár.

Katalógové číslo: 124 Kategória: ,