Pohľad ako dvere srdca: Neorealizmus medzi pamäťou a aktuálnosťou

Dario Edoardo Viganó

Kniha Pohľad ako dvere srdca ponúka nielen štúdiu o aktuálnosti neorealizmu ako základu kinematografickej kultúry, ale predstavuje vzťah pápeža Františka k filmu. V rozhovore Svätý Otec potvrdzuje svedeckú a dokumentárnu silu filmov a pozýva znovuobjaviť výchovu diváka k čistému pohľadu.

Kategórií: